Saturday, June 30, 2012

Puasa

Salam satu Peers. Bulan puasa kini menjelang tiba. Saya rase semua sudah pun tahu tentang perkara ini, tetapi ingin saya ingtkan kembali.. ^^


Apakah syarat-syarat sahnya puasa?

1.Islam - orang-orang kafir tidak wajib berpuasa.
 2.Sampai Umur (Akil Baligh) - kanak-kanak belum
 cukup umur tidak wajib berpuasa.
 3.Berakal (Siuman) - orang yang gila tidak wajib berpuasa.
 4.Kuasa(Berdaya) Berpuasa - orang sakit yang merbahaya, orang tua yang lemah dan sebagainya
tidak wajib berpuasa.
 5.Bermukim - orang yang dalam pelayaran (bermusafir) lebih dari dua marhalah tidak diwajibkan berpuasa,
tetapi wajib qadak.
dipetik dari http://www.jais.gov.my/ramadhan/syaratpuasa.php

No comments: