Monday, May 9, 2011

Keterampilan Pemimpin Berwibawa

Membentuk Kejayaan Diri
 • Menganalisa mengenali diri sendiri
 • Menyediakan matlamat hidup
 • Mempunyai wawasan sendiri
 • Mengenalpasti nilai dan prinsip dalam hidup
 • Sasaran – Perancangan dan matlamat untuk menjayakan sasaran bagi membolehkan berjaya dalam kerjaya

Mengenal diri sendiri
 • Anggapan kita mengenal diri sendiri
 • Diri kita dari kaca mata orang lain
 • Diri kita sebenar

Tiga jenis manusia
 • Mereka yang menjadikan sesuatu berlaku
 • Mereka yang melihat sahaja apa yang berlaku
 • Mereka yang bertanya apa yang berlaku

Penilaian diri
 • Memahami diri sendiri – kekuatan/kelemahan
 • Motivasi – kemahuan, semangat membara, keyakinan
 • Disiplin diri – menggunakan kekuatan diri dalam mengawal diri
 • Keimanan – Pedoman dan Pegangan hidup
 • Keyakinan – mempercayai kebolehan sendiri
 • Daya tarikan – personaliti dan imej diri
 • Perasaan – kebolehan mengawal perasaan
 • Sikap – Positif atau Negatif
 • Tenaga- tenaga yang berterusan
 • Semangat, kecergasan, kesungguhan
 • Berfikir kreatif – idea/strategi baru
 • Sasaran – sasaran dan standard diri sendiri
 • Matlamat – Matlamat dan perancangan sebagai kompas ke arah kejayaan
 • Pengurusan masa – Keupayaan membezakan antara keutamaan , segera, kepentingan, tidak penting segera.

No comments: